AVAZIMAĞ

(Bakı, Kürdəmir, Şamaxı)
rəngi qaçmaq, solmaq, soluxmaq
AVARÇI
AVAZIMAX