AVAZƏ

Bax: avaz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dəlilərim, gəlin bir-bir oturun,

Eyvaz nayıb olsun ta mən gəlincə,

Rumdan Şama avazəsin götürün,

Tabesiz Eyvaza ta mən gəlincə.

                               (“Koroğlunun Bayazid səfəri”) (“Bəşir Əsəd oğlu”)

AVAZ FARS
AVAZIMAQ

Значение слова в других словарях