AVAZLANMA

is. Tələffüz tərzi, səsin tonu, yüksəlib-enməsi; intonasiya.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVAZLANMA intonasiya
AVAZIMIŞ
AVAZLAŞMA

Digər lüğətlərdə