aviasiya təhlükəsizliyi

Mülki aviasiyanın normal və təhlükəsiz fəaliyyətini nəzərdə tutan və onun fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə aktlarının qarşısının alınması və buna yol verilməməsini təmin edən kompleks dövlət, idarələrarası, sahələrarası təşkilati-texniki tədbirlər, prosedurlar, qaydalar, habelə insan resursları və maddi ehtiyatlar

aviasiya personalı
aviasiya təhlükəsizliyi xidməti