AXİRƏT HAQQI

O dünyada sorulacaq haqq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AXITRILMAQ
AXTARMA