Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

OBASTAN VİKİ
Əssalamu əleykum
Salam (ibranicə שלום, ərəbcə سَلَام,) sülh və əmin-amanlıq deməkdir. Yəhudilər və Müsəlmanlar arasında görüşərkən istifadə olunan ifadədir. Bir çox türkdilli ölkələr tərəfindən də istifadə olunur. Yəhudilikdə "Salam" Allahın sifətlərindən biri kimi, İslamda Əs-Səlam Allahın adlarından biri kimi qəbul edilir və sülh, əmin-amanlıq bəxş edən mənasını daşıyır. Yəhudilər və Müsəlmanlar rastlaşdıqda, görüşdükdə biri digərinə "Salam" (Sülh üzərinizə olsun!) deməklə Allahdan ona salamatlıq, əmin-amanlıq, firavanlıq bəxş etməsini diləyir. Sözün ilk zamanlar deyiliş forması "Salam" deyil, "Şalom" şəklində idi. . Zamanla bu söz ərəb dilinə keçmiş və nəticə etibarilə formasını dəyişərək günümüzdəki "Salam" şəklində tələffüz edilmişdir Yəhudilik inancın görə "Salam" çox önəmli yer tutur. Belə ki, onlar bir-birləri ilə görüşərkən bu sözdən istifadə edirlər. İncil yazılarına əsasən, İsa Məsih də öz şagirdlərinə "bir evə girən zaman o ev sakinlərinə "Sizə Salam Olsun!" deyin" deməsi diqqətə layiqdir.
Pleyku
Pleyku (vyet. Pleiku) — Vyetnamın mərkəzi hissəsində şəhər. Zyalay vilayətinin paytaxtı. Mütləq hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 755 metrdir. 2013-cü il tarixinə əhalinin sayı 146,073 nəfər idi.
Pleyku kampaniyası
Pleyku kampaniyası — Vyetnam müharibəsi zamanı 23 oktyabr–26 noyabr 1965-ci il tarixlərində ABŞ və Cənubi Vyetnam tərəfindən reallaşdırılmış hərbi kampaniya. II Korpus Komandanlığı onu Pleyme kampaniyası adlandırmışdı və 23 oktyabr əvəzinə 20 oktyabrı başlanğıc tarixi kimi müəyyən etmişdi. Bu, üç əməliyyatdan ibarət idi. Bu birgə VRO–ABŞ kampaniyası "ümumi əməliyyat konsepsiyası, ümumi kəşfiyyat, ümumi ehtiyat və müstəqil komandanlıq" xüsusi proseduru ilə xarakterizə olunurdu. Coleman, J.D. Pleiku, The Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam. New York: St.Martin's Press. 1988. G3 Journal/I Field Force Vietnam, November 14–26, 1965 [1], [2], [3], [4] document stored at the National Archive, College Park, Maryland. Kinnard, William. Pleiku Campaign, After Action Report.