Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

OBASTAN VİKİ
Saxtalaşdırma
Saxtalaşdırma və ya falsifikasiya (lat. falsificatio, it. falsificare - saxtalaşdırmaq) — saxta əşyanın həqiqi kimi qələmə verildiyi predmet . İncəsənətdə satış məqsədi ilə tarixi bir dövrün üslubunu və ya məşhur ustanın üslubunu təqlid edərək təsviri və dekorativ sənət əsərlərinin istehsalı və ya belə bir saxtakarlıq nümunəsi ola bilər . Falsifikasiyaya məsələn, əskinasların saxtalaşdırılması, təsviri və dekorativ sənət əsərlərinin istehsalı, tarixi nadirlik kimi keçmiş zərgərlik məmulatları və məşhur ustaların saxta əsərləri daxildir. Müxtəlif sənədlər də saxtalaşdırıla bilər: pasportlar, qeydiyyat şəhadətnamələri, əmək qabiliyyətini itirmə şəhadətnaməsi (işdən qeyri-qanuni yayınma üçün). Saxtalaşdırma həmçinin məlumatların qəsdən təhrif edilməsini, müəyyən fayda əldə etmək üçün bir şeyin qəsdən yanlış şərh edilməsini (məsələn, elmi məlumatların, araşdırma məlumatlarının və s.) Saxtalaşdırmanı stilizasiyadan ayırd etmək lazımdır. Yemək istehsalında da saxtakarlıqda yeri var. Bəzən orqanoleptik xüsusiyyətləri yaxşılaşdırmaq üçün keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasını təqlid edən müxtəlif əlavələrdən (şirinləşdiricilər, boyalar və s.) istifadə oluna bilər.