AYAQ

I 1. AYAQ Fikrət bir an arvadın onun ayaqlarını qucaqlayıb, yalvarması səhnəsini sanki uzaqdan seyr etdi (H.Abbaszadə); QƏDƏM [Fatma:] Qədəmlərinin altında ölüm, qurbanın olum, başına dönüm, ay hakim, məni oğulsuz, nəvələrimi atasız qoyma (H.Abbaszade); PAY (kl.əd.) Mərhəba, sən bizə, ey türfə cavan, xoş gəldin! Payinə peşkəş ola baş ilə can, xoş gəldin (M.P.Vaqif).

2. ayaq bax son

3. ayaq bax dəfə

II ayaq bax piyalə

AYAĞIYÜNGÜL
AYAQQABI

Digər lüğətlərdə