Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti 2011 ildə çıxan «Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti» (Adın Paşayev, Alimə Bəşirova) kitabın elektron versiyasıdır.

Cəmi: 6895

 
 

Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti

Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti 2011 ildə çıxan «Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti» (Adın Paşayev, Alimə Bəşirova) kitabın elektron versiyasıdır.

Cəmi: 4133

 
 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi: 17548

 
 

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Lüğətdə 17000-ə qədər eyni və yaxın mənalı söz verilib.

Cəmi: 17458