Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Cəmi – 2557, məqalələr «A» – 204
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AF AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

ABAD

ABAD – BƏRBAD Pək şad olaraq güldüm abad olan ölkəmdə... (M.
ətraflı

ABADLIQ

ABADLIQ – BƏRBADLIQ Şəhərimizin hər yerində abadlıq işləri aparılır.
ətraflı

ABDAL

ABDAL – AĞILLI Gəl işim var səninlə, gəl, abdal! (H.
ətraflı

ABIRLAŞMAQ

ABIRLAŞMAQ – HƏYASIZLAŞMAQ Məzəmmətdən sonra abırlaşmışdır.
ətraflı

ABIRLI

ABIRLI – HƏYASIZ Arvad, Səfər pis oğlan deyil, atası da bir abırlı kişidir (Ə.
ətraflı

ABIRSIZ

ABIRSIZ – HƏYALI Abırsızdan həyanı saxla (Ata.
ətraflı

ACGÖZ

ACGÖZ – GÖZÜTOX Acgöz mədənçilər quyu qazıldıqca yanlarını bərkitmədiklərindən çox zaman quyu uçur (A.Şaiq); Gözütox adamlar heç kəsin malına göz dikməzlər.

ACIDİL

ACIDİL – ŞİRİNDİL Qoca bağban sərt təbiətli, acıdil, əsəbi və daima savaşan arıq kişi idi (M.
ətraflı

ACIQLI

ACIQLI – MÜLAYİM Kərbəlayı acıqlı səslə cavab verdi (Çəmənzəminli); Buludlar dağılmış, yenə Təbrizdə mülayim, xoş işıqlı günəş çıxmışdı (M.İbrahimov). ACIQLI – SAKİT Nə üçün bizlə həmişə acıqlı danışırsan (İ.Əfəndiyev); Çox sakit danışırdı (Elçin). ACIQLI – TƏMKİNLİ Səkinə zahirən nə Pərişan kimi narahat, nə də Rüstəm kişi kimi acıqlı idi (M.İbrahimov); O indi də birinci dəfə gördüyü kimi sakit və təmkinli idi (M.İbrahimov).

ACIMAQ

ACIMAQ – QƏDDARLAŞMAQ Mən yazıq qızın vəziyyətinə həddindən artıq acıdım (M.S.
ətraflı

ACITMAQ

ACITMAQ – SAKİTLƏŞDİRMƏK Qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı (Ə.Vəliyev); Bir anlıq iztirabdan sonra ata və balanı sakitləşdirdilər (A.Məmmədrza).

ACİZ

ACİZ – BACARIQLI Mən ki zərgərəm, yövmiyyə xərcindən ötrü acizəm (M.F.
ətraflı

ACİZLİK

ACİZLİK – BACARIQLILIQ Ümidsiz olmaq acizlikdir. İnsan yer üzünə səadət üçün gəlir (M.
ətraflı

ACLIQ

ACLIQ – BOLLUQ Ta aclıq bizə qalib gəlməyincə evlərimizə qayıtmazdıq (S.S.
ətraflı

AÇIQ

AÇIQ – BÜKÜLÜ İndi xanım da görürdü ki, Güləbətinin qolu dirsəyə qədər açıqdır (M.
ətraflı

AÇIQCA

AÇIQCA – GİZLİCƏ Əsmər ilə Camal Yusif haqqında açıqca danışdıqları halda, Gülər ilə Xalıq kiminsə haqqında gizlicə söhbət edirdilər.

AÇIQLIQ

AÇIQLIQ – SIXLIQ Meşədə xeyli dolandıqdan sonra meşənin dərinliyində alaçıq böyüklüyündə açıqlıq tapdı (S.Rəhimov); Ağacların sıxlığı bir-birinə mane olur.

AÇILIŞ

AÇILIŞ – BAĞLANIŞ Sərginin açılışı sabah, bağlanışı isə martın 5-də olacaqdır.

AÇILIŞMAQ

AÇILIŞMAQ – SIXILMAQ Usta Ağababa əvvəl bir utandı, sonra isə yavaş-yavaş açılışdı (Çəmənzəminli); Fatma ağlamsındı, ancaq onu səsi çox nazikdir, özü də danışanda sıxılır (M.İbrahimov). AÇILIŞMAQ – TUTQUNLAŞMAQ Birdən Gülnazı bərk-bərk qucaqlayıb öpdüm, bu əhvalat bizim açılışmağımıza səbəb oldu (T.Ş.Simürq); Mehralının siması tutqunlaşdı (Ə.Abbasquliyev).

AÇILMAQ

AÇILMAQ – BƏRKİMƏK Bərkidi ayağı, açıldı əli; Yüyürdü həyətə, atıldı çaya (H.Hüseynzadə).
ətraflı