Слово ABAD в словаре антонимов азербайджанского языка.

ABAD – BƏRBAD Pək şad olaraq güldüm abad olan ölkəmdə... (M.Müşfiq); Sən girməyən evlər qoy olsun bərbad; Öldürsün əmiri qaşların, gəlin! (Qoşma).

ABAD – VİRAN Söylədiyimiz dövrdə İçərişəhər abad deyildi (H.Sarabski); O, faşistlərin bu şəhəri necə viran etdiklərini öz gözü ilə görmüşdü (S.Vəliyev).

 
ABADLIQ →

ABADLIQ – BƏRBADLIQ Şəhərimizin hər yerində abadlıq işləri aparılır.

Həmin söz digər lüğətlərdə: