Слово ABIRLI в словаре антонимов азербайджанского языка.

ABIRLI – HƏYASIZ Arvad, Səfər pis oğlan deyil, atası da bir abırlı kişidir (Ə.Haqverdiyev); Tez ol aç qapını, həyasız qarı! (A.Şaiq).

← ABIRLAŞMAQ

ABIRLAŞMAQ – HƏYASIZLAŞMAQ Məzəmmətdən sonra abırlaşmışdır.

ABIRSIZ →

ABIRSIZ – HƏYALI Abırsızdan həyanı saxla (Ata.