Слово AÇMAQ в словаре антонимов азербайджанского языка.

AÇMAQ – YUMMAQ Ağzını açır, yumur, danışır, amma səsini eşitmirik, danışıb qurtarır (Anar).

← AÇILMAQ

AÇILMAQ – BƏRKİMƏK Bərkidi ayağı, açıldı əli; Yüyürdü həyətə, atıldı çaya (H.Hüseynzadə).

ADAMAOXŞAMAZ →

ADAMAOXŞAMAZ – GÖYÇƏK Ay adamaoxşamaz, bir üzünə baxsana; Bomboz olub saqqalın, rəngü həna yaxsana (M.Ə.Sabir); Nə qəşəngsən, nə göyçəksən; Dərilməmiş bir çiçəksən (S.Vurğun).

Həmin söz digər lüğətlərdə: