Слово AĞ в словаре антонимов азербайджанского языка.

AĞ – QARA Ağ köynəyin boynuna; Qara ləkə düşərdi (H.Hüseynzadə).

← AFƏRİN

AFƏRİN – LƏNƏT Afərin, bacım Zeynəb, indi otur, bunları dəstə tutaq... (S.S.

AĞA →

AĞA – NÖKƏR Ağa borc eylər, nökər xərc (Ata. sözü).

Həmin söz digər lüğətlərdə: