Слово AĞALIQ в словаре антонимов азербайджанского языка.

AĞALIQ – NÖKƏRÇİLİK Hər əli silah tutan aləmə ağalıq etmək istəyirdi (Mir Cəlal); Eh, nökərçilik də bir kişilik deyil, vallah, hamballıq bunun yanında bir xanlıqdır (Ə.Haqverdiyev).

← AĞA

AĞA – NÖKƏR Ağa borc eylər, nökər xərc (Ata. sözü).

AĞAPPAQ →

AĞAPPAQ – QAPQARA Qara gözlərin ağı süd kimi ağappaq, qarası kömür kimi qapqara (G.Hüseynoğlu).