Слово ÇAĞA в словаре антонимов азербайджанского языка.

ÇAĞA – BÖYÜK Xalisə çağanın əskisini yuyanda birini orada unudubdur, get onu gətir, gəl (S.S.Axundov); Qəməri güldürdüyün yetər, bir az da səndən böyük qardaşını dinlə (S.S.Axundov).

← ÇAĞ

ÇAĞ – XƏSTƏ O zaman isə Rüstəmin çağ vaxtı idi (M.

ÇAĞIRIŞ →

ÇAĞIRIŞ – ƏMR Mayanın gözlərində incə və mehriban duyğular, təlaş dolu xoş bir intizar və çağırış vardı (M.İbrahimov); Müfid hər nə edirsə etsin, Dilşad yenə də onun ağzına baxır və əmrinin intizarını çəkirdi (M.S.Ordubadi).