Слово PƏSDƏN в словаре антонимов азербайджанского языка.

PƏSDƏN – UCADAN Pəsdən yox, ucadan oxumağı xoşlardı.

← PƏRİŞANLIQ

PƏRİŞANLIQ – XOŞBƏXTLİK Həqiqi yoxsulluq və pərişanlıq görməzlər (M.

PIRPIZ →

PIRPIZ – SIĞALLI ...Pırpız qırmızımtıl saçları eynimdə dumanlandı (S.