Слово VARLIQ в словаре антонимов азербайджанского языка.

VARLIQ – YOXLUQ Ey varlığı yox, yoxluğu vardan daha dilbər; Ruhim səni izlər (H.Cavid).

VARLIQ – YOXSULLUQ Varlığa nə darlıq (Ata. sözü); Dünyada heç igid, yoxsul olmasın; Yoxsulluq igidə yaman ad olur (“Koroğlu”).

← VARLI-KARLI

VARLI-KARLI – YOXSUL Varlı-karlı kişidir, niyə verməyək? (Mir Cəlal); Sizi bu yoxsul otağa gətirən mənəm! (M.S.Ordubadi).

VARLILIQ →

VARLILIQ – KASIBÇILIQ O hələ varlılığı sayəsində başını birtəhər girləyir (T.