Слово VƏHŞİLİK в словаре антонимов азербайджанского языка.

VƏHŞİLİK – İNSANLIQ Belədə o mən burada olduğuma görə, özünü ələ alacaq və məni kədərləndirməmək üçün vəhşilik etməyəcəkdir (M.S.Ordubadi); Ağ günlərə səsləyir insanlığı yurdumuz (Ə.Cəmil).

VƏHŞİLİK – MƏDƏNİLİK Atam məni başa saldı ki, nefti elə beləcə yandırmaq vəhşilikdir (M.İbrahimov); Mehriban öz mədəniliyi ilə onları susdurmuşdur (Ə.Vəliyev).

← VƏHŞİ

VƏHŞİ – MƏDƏNİ O nə vəhşi adamdır (S.

VƏLVƏLƏ →

VƏLVƏLƏ – SAKİTLİK Dəhşət dolu bir vəlvələ qopdu (H.