Слово A в азербайджанcко-английском словаре.

A, a

the 1st letter of the Azerbaijani alphabet

A

nid. (Cümlənin əvvəlində işlənərək müraciət bildirir) Hey! Hi!; A yoldaş! Hey! Comrade!

 
A-ŞƏKİLLİ →

A-şəkilli s.