Слово ÜSLUBİ в азербайджанcко-английском словаре.

s. bax üslub II

← ÜSLUB

I. i. style; yüksək ~ elevated style; Onun gözəl üslubu var He / She has a good style II. s.

ÜST →

I. i. top, head; (üst hissə) surface II. s. 1. upper; ~ mərtəbə upper storey; 2.