Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində ABADLAŞMA sözü.

благоустройство
← ABADLAŞDIRMAQ

приводить какое-либо место в благоустроенный вид

ABADLAŞMAQ →

благоустроиться, отстраиваться, заселиться, процветать