Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində ABXAZİYA sözü.

абхазия
← ABXAZ

абхазец

ABİD →

рел. богомолец, аскет, набожный, благочестивый, богомольный