Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində BABASİL sözü.


1. геморрой, почечуй;
2. геморройный, почечуйный;
← BABAL

вина, грех

BABASİLOTU →

род травы