Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində CAĞLAMAQ sözü.

огораживать тыном
← CAĞILTI

сильный шум от воды, грохот (рассыпавшихся орехов, камешков)

CAĞLANMAQ →

огораживаться тыном