Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində ÇADIR sözü.

палатка, шатер
← Ç

четвертая буква азербайджанского алфавита

ÇADIRLIQ →

подходящий или предназначенный для палаток