Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində GÜBRƏ sözü.

удобрение, туки
← GUYA

будто, будто бы, мол, дескать, выходит, что ..., как будто, якобы

GÜBRƏLƏMƏ →

удобрение, удабривание, землеудобрение