Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində LABÜDDƏN sözü.

неизбежно, неминуемо, вынужденно
← LABÜD

1. неизбежный, неминуемый, непременный; 2. неизбежно, неминуемо, вынужденно;

LABÜDLÜK →

неизбежность, неминуемость, вынужденность