Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində VAHİMƏ sözü.


1. страх, паника, ужас;
2. призрак;
← VAHİDLİK

единство

VAHİMƏLƏNDİRMƏK →

ужасать, страшить, стращать, устрашать