Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində YADDAŞSIZ sözü.

беспамятный, забывчивый
← YADDAŞLI

памятливый

YADDAŞSIZLIQ →

1. беспамятность, забывчивость; 2. мед. амнезия, потеря памяти;