Azərbaycanca-rusca qısa lüğətində YAĞILIQ sözü.

вражда, враждебность
← YAĞI

враг, неприятель, недруг

YAĞINLIQ →

дождливость, обилие осадков