Azərbaycanca-rusca lüğət

Cəmi – 68882, məqalələr «AH» – 56
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
A- AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 

AHƏNGDARCASINA

нареч. см. ahəngdar II

AHƏNGDARLAŞDIRMA

сущ. от глаг. ahəngdarlaşdırmaq, гармонирование

AHƏNGDARLAŞDIRMAQ

глаг. гармонировать

AHƏNGDARLAŞMA

сущ. от глаг. ahəngdarlaşmaq

AHƏNGDARLAŞMAQ

глаг. гармонироваться, становиться, стать гармоничным

AHƏNGDARLIQ

сущ. 1. гармония, гармоничность, соразмерность 2. благозвучие, благозвучность 3.
ətraflı

AHƏNGLİ

прил. см. ahəngdar

AHƏNGLİLİK

сущ. см. ahəngdarlıq

AHƏNGLƏ

нареч. 1. гармонично 2. созвучно 3. размеренно 4. благозвучно 5. ритмично 6. в тон, в унисон

AHƏNGLƏNDİRMƏ

сущ. от глаг. ahəngləndirmək, гармонизация

AHƏNGLƏNDİRMƏK

глаг. делать, сделать: 1. гармоничным, соразмерным 2. благозвучным 3. созвучным 4. ритмичным 5. мелодичным

AHƏNGLƏNMƏ

сущ. от глаг. ahənglənmək

AHƏNGLƏNMƏK

глаг. становиться, стать: 1. гармоничным, соразмерным 2. благозвучным 3. созвучным 4. ритмичным 5. мелодичным

AHƏNGLƏŞDİRMƏ

сущ. от глаг. ahəngləşdirmək

AHƏNGLƏŞDİRMƏK

глаг. см. ahəngləndirmək

AHƏNGSİZ

I прил. 1. негармоничный, дисгармоничный, несоразмерный 2. неблагозвучный.
ətraflı

AHƏNGSİZLİK

сущ. 1. дисгармония, неблагозвучие 2. аритмия 3. беззвучие; беззвучность 4. диссонанс

AHƏNGSİZLƏŞDİRİCİ

прил. муз. диссонирующий. Ahəngsizləşdirici akkord диссонирующий аккорд

AHƏNGSİZLƏŞDİRMƏ

сущ. от глаг. ahəngsizləşdirmək

AHƏNGSİZLƏŞDİRMƏK

глаг. муз. диссонировать, нарушать гармонию, нарушить созвучие, ритм