Azərbaycanca-rusca lüğət

Cəmi – 68882, məqalələr «Qİ» – 116
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
QA QE QI QL QN QO QR QU QV
 

QİBLEYİ-ALƏM

сущ. устар. милостивый государь, ваше (его) величество

QİBLƏ

сущ. религ. 1. кыбла (сторона, к которой мусульмане обращаются лицом во время молитвы) 2.
ətraflı

QİBLƏGAH

сущ. 1. святое место религиозного поклонения, здание для богослужения, Кааба (священный храм в Мекке, в сторону которой обращаются магометане при молитве) 2.
ətraflı

QİBLƏNÜMA

сущ. устар. компас

QİBTƏ

сущ. зависть. Qibtə ilə baxmaq kimə, nəyə смотреть с завистью на что, на кого; qibtə etmək (eləmək) завидовать, позавидовать.
ətraflı

QİBTƏKEŞ

I сущ. завистник, завистница II прил. завистливый

QİBTƏKEŞLİK

сущ. завистливость

QİÇKA

сущ. морск. гичка (лёгкая гребная шлюпка)

QİDA

I сущ. 1. пища, еда. Dadlı qida вкусная пища, sağlam qida здоровая пища, qidanın çeynənməsi разжёвывание пищи; qidanın həzmi переваривание пищи 2.
ətraflı

QİDALANDIRICI

I прил. 1. питающий 2. питательный. Qidalandırıcı qarışıqlar мед.
ətraflı

QİDALANDIRILMA

сущ. от глаг. qidalandırılmaq

QİDALANDIRILMAQ

глаг. обеспечиваться пищей, получать питание

QİDALANDIRMA

сущ. от глаг. qidalandırmaq; питание. Qidalandırma sistemi тех. система питания

QİDALANDIRMAQ

глаг. kimi, nəyi: 1. питать, давать пищу, кормить 2. перен. оплодотворять, оплодотворить (послужить источником развития, творческой силы)

QİDALANMA

I сущ. от глаг. qidalanmaq; питание. Qidalanma dövrəsi тех. цепь питания, qidalanma gigiyenası мед.
ətraflı

QİDALANMAQ

глаг. питаться: 1. кормиться. Meyvə ilə qidalanmaq питаться фруктами, yaxşı qidalanmaq хорошо питаться 2.
ətraflı

QİDALAYICI

I прил. питающий. Qidalayıcı köklər питающие корни II сущ. с.-х. подкормник

QİDALI

прил. питательный. Qidalı mühit биол. питательная среда, qidalı toxuma бот.
ətraflı

QİDALILIQ

сущ. питательность. Yemlərin qidalılığı питательность кормов

QİDASIZ

прил. 1. непитательный 2. без питания