Azərbaycanca-rusca lüğət

Cəmi – 68882, məqalələr «UC» – 69
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
UC UD UF UK UL UM UN UQ UR US UT UV UX UY UZ
 

UC

I сущ. 1. остриё (тонкий заострённый колющий конец чего-л.). İynənin ucu остриё иглы, süngünün ucu остриё штыка, qələmin ucu остриё пера, oxun ucu остриё оси 2.
ətraflı

UC-BUCAQ

сущ. конец, край ◊ ucubucağı yoxdur нет конца; без конца и края; ucu-bucağı görünmür конца не видать, конца не видно

UC-BUCAQSIZ

прил. бескрайний, бесконечный, безграничный

UC-BUCAQSIZLIQ

сущ. бескрайность, бесконечность, безграничность

UC-UCA

нареч. концами. Uc-uca bağlamaq завязать концами, uc-uca bərkitmək прикреплять концами; uc-uca calama (calanma) стыкование

UCA

I прил. высокий: 1. имеющий большое протяжение снизу вверх. Uca dağlar высокие горы, uca boy высокий рост, uca ev высокий дом 2.
ətraflı

UCABOY

прил. высокий, высокого роста, рослый. Ucaboy cavan (oğlan) высокий юноша

UCABOYLU

прил. см. ucaboy

UCABOYLULUQ

сущ. рослость

UCADAN

нареч. 1. громко. Ucadan danışmaq говорить громко, ucadan gülmək смеяться громко 2. вслух. Ucadan oxumaq читать вслух

UCADANDANIŞAN

I сущ. громкоговоритель; репродуктор II прил. имеющий привычку говорить громко

UCALAN

прил. 1. восходящий (поднимающийся, повышающийся). Ucalan vurğu восходящее ударение, ucalan intonasiya восходящая интонация, ucalan xətlə по восходящей линии 2.
ətraflı

UCALANDIRMA

сущ. от глаг. ucalandırmaq

UCALANDIRMAQ

глаг. см. ucaltmaq

UCALANMA

сущ. от глаг. ucalanmaq

UCALANMAQ

глаг. см. ucalaşmaq

UCALAŞMA

сущ. от глаг. ucalaşmaq

UCALAŞMAQ

глаг. возвышаться, возвыситься (достигнуть более высокого общественного положения, большого значения, достоинства)

UCALDILMA

сущ. от глаг. ucaldılmaq

UCALDILMAQ

глаг. 1. воздвигаться, быть воздвигнутым. Şəhərin mərkəzində abidə ucaldılıb kimə в центре города воздвигнут памятник к ому 2.
ətraflı