Azərbaycanca-rusca lüğətində AB sözü.

сущ. устар. вода
← A-ŞƏKİLLİ

прил. А-образный. A-şəkilli dayaq А-образная опора

AB-HAVA →

сущ. климат: 1. климатические условия, многолетний режим погоды) 2.