Azərbaycanca-rusca lüğətində ABADANLANMAQ sözü.

глаг. благоустраиваться, благоустроиться, приобретать, приобрести благоустроенный вид
← ABADANLANMA

сущ. от глаг. abadanlanmaq

ABADANLAŞDIRILMA →

сущ. от глаг. abadanlaşdırılmaq