Azərbaycanca-rusca lüğətində ABADANLAŞDIRILMA sözü.

Azərbaycanca-rusca lüğət
ABADANLAŞDIRILMA
сущ. от глаг. abadanlaşdırılmaq
← ABADANLANMAQ

глаг. благоустраиваться, благоустроиться, приобретать, приобрести благоустроенный вид

ABADANLAŞDIRILMAQ →

глаг. благоустраиваться, быть благоустроенным