Azərbaycanca-rusca lüğətində ABADANLAŞDIRMAQ sözü.

Azərbaycanca-rusca lüğət
ABADANLAŞDIRMAQ
глаг. nəyi благоустраивать, благоустроить что
← ABADANLAŞDIRMA

сущ. от глаг. abadanlaşdırmaq

ABADANLAŞMA →

сущ. от глаг. abadanlaşmaq