AH

I
межд.

1. ах (восклицание, выражающее испуг, удивление, радость, сожаление, разочарование, возмущение и т.п. ). Ah, yaman qorxutdun məni ах, как ты меня напугал; ah, nə yaxşı gəldin ах, как хорошо, что ты пришёл; ah, yadımdan çıxdı, sizi xəbərdar edəm ах, я забыл вас предупредить

2. ох (выражает восхищение, удивление, горе, печаль, боль и т.п. ). Ah, nə yaman yoruldum ох, как я устал

3. эх (употребляется для выражения восторга, удивления, упрёка, досады). Ah, daha gücüm qalmayıb эх, сил у меня больше нет

4. ух, уф (выражают усталость, облегчение и т.п. ). Ah, bu işlər məni lap əldən salıbdır ух, замотали меня эти дела; ah, nə yaman istidir уф, как жарко

5. увы (выражает сожаление по поводу чего-л. ). Ah, heç ümidim yoxdur увы, надежды нет
II
в знач. сущ. ах (вздох, стон, вопль)
◊ ahı tutmaq kimi быть проклинаемым кем-то; ah çəkmək, ah etmək (eləmək) охать, охнуть, ахать, ахнуть, вздыхать, вздохнуть. Dərindən ah çəkmək глубоко вздохнуть

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

AH 1. межд. ах!, ох!, эх!, увы!; 2. вздох, стон; ətraflı

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

AH (Meğri) qətrə, ən kiçik damla. – Şişex’ paçaxlıyannan əmceyinnən ah da çıxmır ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan