AHƏNG

сущ.

1. гармония, соразмерность, стройность. Rənglərin (boyaların) ahəngi гармония красок

2. благозвучие, созвучие, мелодичность. Şeirin ahəngi благозвучие стиха, notların ahəngi созвучие нот

3. ритм. Musiqi ahəngi музыкальный ритм, hərəkətin ahəngi ритм движения, işin ahəngi ритм работы

4. тон. Səsinin ahəngini dəyişmək изменить тон разговора; ahəng qanunu лингв. закон сингармонии, сингармонизм; ahəngi pozmaq нарушить гармонию, диссонировать; ahəng uyğunluğu ilə в унисон