AQREQAT

I
сущ. агрегат:

1. тех. соединение нескольких машин в одно целое для производства общей работы. Aqreqatların yığılması сборка агрегатов

2. минерал. совокупность отдельных кристаллических зёрен, напр. , мрамора

3. масса, составленная из соединения однородных или разнородных частей
II
прил. агрегатный. Aqreqat analizi агрегатный анализ, aqreqat zona metodu агрегатно-зональный метод, aqreqat təmiri sexi агрегатно-ремонтный цех, aqreqat dəzgahı агрегатный станок; maddənin aqreqat halı агрегатное состояние вещества; aqreqat filizlər агрегатные руды

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

AQREQÁT₁ [lat.] tex. Ümumi bir işi görmək üçün bir-birinə birləşdirilmiş bir neçə müxtəlif tipli maşından, qurğudan ibarət mürəkkəb maşın. ətraflı
AQREQÁT₂ is. [lat.] Maddənin üç halının – bərk, duru və qaz hallarının ümumi adı. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan