Azərbaycanca-rusca lüğətində ÇAĞILTI sözü.

сущ. журчание, шум (воды, водопада и т.п. ). Şəlalənin çağıltısı шум водопада
← ÇAĞILDAMAQ

глаг. журчать (о воде)

ÇAĞIRICI →

I сущ. приглашающий (человек, посылаемый для приглашения кого-л.