FACİƏ

I
сущ. трагедия:

1. драматическое произведение, в основе которого лежит непримиримый жизненный конфликт, острое столкновение характеров и страстей, оканчивающееся чаще всего гибелью героя. Şekspirin faciələri трагедии Шекспира, C. Cabbarlının “Od gəlini” faciəsi трагедия “Невеста огня” Дж. Джабарлы

2. представление на сцене такого драматического произведения. “Otello” faciəsinə baxmaq смотреть трагедию “Отелло”, faciəni hazırlamaq готовить трагедию

3. перен. трагическое событие, происшествие, несчастный случай. Şəhərin faciəsi трагедия города, qanlı faciə кровавая трагедия

4. перен. тяжёлое событие, глубокий конфликт, приносящие горе, являющиеся причиной глубокого нравственного страдания. Şəxsi faciə личная трагедия
II
прил. трагический (относящийся к трагедии, свойственный ей). Faciə janrı трагический жанр

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

FACİƏ is. [ər.] 1. Dəhşətli, ağır nəticəli hadisə, fəlakət, müsibət, bədbəxtlik. ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

FACİƏ 1. трагедия, драма; 2. несчастье, трагический случай, катастрофа; ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

FACİƏ fəlakət — müsibət — bədbəxtlik ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan