FACİƏLİLİK

сущ. см. faciəvilik

1. трагизм, трагедийность. Süjetin faciəliliyi трагедийность сюжета

2. трагичность, трагизм. Hadisənin faciəliliyi трагичность случая, vəziyyətin faciəliliyi трагичность положения

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

FACİƏLİLİK fəlakətlilik — dəhşətlik — acınacaqlılıq — müsibətlilik ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan