HA

I
межд.

1. смотри (употребляется для выражения предупреждения, предостережения и т.п. ). Özünü gözlə ha! смотри, береги себя; ora getmə ha! смотри, туда не ходи! dərslərini yaxşı öyrən ha! смотри, хорошенько выучи уроки, unutma ha! смотри, не забудь! gözlə, yıxılma ha! смотри, не упади!

2. ну и …, ну и ну! (уп отр. для выражения удивления, восхищения). Amma gözəldir ha! ну и красота! qəşəng şəkildir ha! ну и красивая картина!

3. ну и … же (для выражения иронии). Amma danışırsan ha! ну и говоришь же ты!, amma yazmısan ha! ну и написал же ты!

4. вот (употребляется в восклицательных предложениях для усиления их эмоциональной окрашенности). İşə bax ha! вот какое дело!

5. употребляется для указания на повторность – сколько ни. Ha fikirləşirəm, yadıma düşmür сколько ни думаю, никак не вспомню; ha deyirsən, təsir etmir сколько ни говори, не действует; ha dedim, qulaq asmadı сколько я ни говорил, (он) не послушался
II
част. же. Uşaq ha deyil! он же не ребёнок!, dəli ha deyil не сумасшедший же он, yalan ha deyil! не ложь же это!
III
мест. разг. какой. Ha tərəfə gedirsən? в какую сторону идешь?, ha zamandan? с какого времени?, ща вахтадяк? до каких пор?
◊ ha eləyincə … ахнуть не успел, как …

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

HA₁ nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir. ətraflı
HA₂ ziddiyyət bildirən ədat – ki. Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı. ətraflı
HA₃ əvəz. 1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı. ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

HA междометие употребляется для выражения 1. предупреждения; 2. настаивания; 3. иронии; 4. указания на повторность 5. для усиления качественной и иной оценки; ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan