HECA

I
сущ. слог (звук или сочетание звуков в слове, произносимые одним толчком выдыхаемого воздуха). Sözü hecalara ayırmaq делить слово на слоги, açıq heca открытый слог, qapalı heca закрытый слог, vurğusuz heca безударный слог; vurğulu heca ударный слог, vurğuqabağı heca предударный слог, vurğudalı heca заударный слог
II
прил. слоговой. Heca aksenti слоговой акцент; лит. heca vəzni слоговой размер

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

HECA is. [ər.] Sözdə bir dəfə nəfəs verməklə tələffüz olunan səs və ya səs birləşməsi. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan