HEGEMONLUQ

сущ. гегемония (первенство, руководство, превосходство в силе, влиянии); господство. Siyasi hegemonluq политическая гегемония, iqtisadi hegemonluq экономическая гегемония

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

HEGEMONLUQ is. Birincilik, rəhbərlik; gücdə, təsirdə üstünlük; hakimiyyət, ağalıq. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan