HEKAYƏT

сущ. рассказ, повествование (словесное сообщение о чем-л.); история. Qəmli hekayət грустный рассказ (грустная история), qorxulu hekayətlər страшные рассказы (истории), məhəbbət haqqında hekayətlər bir-birinə çox bənzəyir все истории о любви очень сходны между собой, indi siz mənə Bela haqqında hekayətin ardını danışacaqsınız теперь вы доскажете мне историю про Бэлу (Лерм.)