OBRAZ

сущ. образ (тип, характер, созданный писателем, художником, артистом). Səhnə obrazı сценический образ, bədii obraz художественный образ

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÓBRAZ is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan