ÖDƏMƏK

глаг.

1. платить, оплачивать, оплатить; уплачивать, уплатить; выплачивать, выплатить (отдавать деньги за что-л. в возмещение чего-л. ). Borcları ödəmək платить долги, mənzil haqqını ödəmək платить за квартиру, nağd pulla ödəmək платить наличными, ezamiyyət xərclərini ödəmək оплачивать командировочные расходы, hesabı ödəmək оплатить счет

2. окупать, окупить, возмещать, возместить (затраты, расходы на что-л. ). Kəsiri ödəmək окупить, возместить недостачу, zərəri ödəmək возместить убыток, xərcləri ödəmək окупать расходы, qismən ödəmək возместить частично

3. погашать, погасить. Borcu ödəmək погасить долг

4. удовлетворять, удовлетворить. Tələbləri ödəmək удовлетворить требования, ehtiyacını ödəmək kimin nəyə удовлетворять нужды чьи в чём-л. , əhalinin artan maddi və mənəvi tələbatını ödəmək удовлетворять всё возрастающие материальные и духовные потребности населения, alıcıların tələbatını ödəmək удовлетворять спрос покупателей

5. разг. выполнять, выполнить (осуществить полностью что-л. задуманное или порученное; исполнить). İllik planı vaxtından əvvəl ödəmək выполнить годовой план досрочно, yüz faiz ödəmək выполнить на сто процентов, idman ustası normasını ödəmək выполнить норму мастера спорта

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÖDƏMƏK f. 1. Başqasından aldığı, yaxud borc etdiyi şeyi qaytarmaq, vermək. ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

ÖDƏMƏK 1. удовлетворять; 2. исполнять, выполнить; 3. возмещать, погашать, оплачивать, компенсировать, окупить; ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

ÖDƏMƏK kifayətlənmək — qənaətlənmək — əvəzlənmək ətraflı
ÖDƏMƏK doldurmaq ətraflı
ÖDƏMƏK qaytarmaq — vermək ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan